Kursant otrzymuje dyplom w twardej okładce, dwa certyfikaty

Elitarne kursy doszkalające w Kar-Group Read more

Firma Szkoleniowa „Kar-Group jest instytucją szkoleniową

Kursant otrzymuje dyplom w twardej okładce, dwa certyfikaty w jęz. polskim i jęz. angielskim oraz legitymację plastikową. Read more

Kar-Group to firma w północno-wschodniej Polsce specjalizująca się w kształceniu.

No Comments

Kursy w Firmie Szkoleniowej Kar-Group pomagają zdobyć pracę w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Zapraszamy na szkolenia stacjonarne i online !

polska_w_unii

Firma Szkoleniowa Kar-Group

Oferowane kursy respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP. Kursy dają możliwość uzyskania certyfikatów i dyplomów potwierdzających odbycie szkolenia.

Potwierdzenie nadania uprawnień (plik)

Co daje ukończenie kursu:

1. Kursant uzyskuje możliwość podwyższenia umiejętności zawodowych.

2. Każdy uczestnik otrzymuje dokumentację zaświadczającą o odbyciu szkolenia.

3. Dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swojej profesji lub osób chcących rozpocząć naukę nowego zawodu.

4. Uzyskane dokumenty otrzymujecie do Firmy Szkoleniowej zarejestrowanej w (RIS).

5. Dokumenty ukończenia szkolenia uznawane przez Urzędy Pracy.

6. Szkolenie pomaga w znalezieniu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Dokumentacja:

Każdy z uczestników, po pozytywnym ukończeniu kursu, otrzymuje komplet dokumentów

1. dwa certyfikaty zaświadczające ukończenie kursu po polsku i angielsku na papierze fakturowym na formacie A4

2. dyplom w twardej oprawie ze zdjęciem na formacie A6

3. legitymację plastikową w formie karty ze zdjęciem

Kursy e-learning

Regulamin szkoleń w Kar-Group

Kursy e-learning- to nowa forma podnoszenia kwalifikacji w Kar-Group

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 20
2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781)

 

Categories: Bez kategorii